İnsan Kaynakları

Bozdoğan Ev Yaşam Gereçleri İnsan Kaynakları Politikamız; Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda ?doğru zamanda doğru iş için doğru insan? ilkesini izleyerek insan kaynağı ihtiyacını nitelikli işgücü ile karşılamak; çalışanlarımızın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak; çalışanlarımızın yükselmelerine, başarılı olmalarına, performanslarının değerlendirilmesine ve memnuniyetlerini arttırmaya olanak sağlayacak sistemler geliştirmek ve sürekliliğini sağlamaktır.

Nitelikli İşgücünü Şirketimize Kazandırmak

Sektördeki nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı; Şirketimizi geleceğe taşıyacak, Sabancı değerlerine sahip, şirket kültürümüze uyumlu, işe en uygun nitelikteki işgücünü bilimsel yöntemlerle seçmeyi ve doğru pozisyon için işe almayı hedefleriz.

Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapmak

Çalışanlarımızın sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gerekli gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak; Çalışanlarımızın gelişimi için gerekli eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak, çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek sorumluluğumuzdur.

Organizasyonu Geliştirmek Ve Güçlendirmek

Şirketimizin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağı, sistem ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması; Yüksek potansiyelli çalışanların performanslarının takibi ve şirketimizin bugün ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmeleri önceliğimizdir.

Ücret Yönetimi Ve Ödüllendirme

Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek; çalışanların katkılarını, başarılarını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek; Çalışanları taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ücretlendirmek amacımızdır.

Çalışanların Motivasyonunu Ve Bağlılığını Arttırmak

Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak; Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate almak; bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek; Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak hedefimizdir.

İŞ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN